22/3
Jak hovoří o pneumatikách vyhláška? - díl první

Jak hovoří o pneumatikách vyhláška? - díl první

22. března 2010 v 00.00   Pneumatiky – informace


Nenajde se příliš dobrovolníků, kteří si doma pročítají zákony jen ze svého dobrovolného zájmu. Vyhláška 341–2002 Sb § 21 pojednává o kolech, pneumatikách a protiskluzových řetězech. Každý motorista by určitě měl vědět, co se v této vyhlášce dočte a proto vám blíže a svými slovy vše objasníme.

Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

- Zde asi není potřeba nic více vysvětlovat. Bližší informace o uvedených pojmech naleznete pod odkazy.

V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.

- M+ S je označení pro zimní pneumatiky (Mud & Snow – bláto a sníh), pneumatiky pro 4×4 SUV vozy u některých typů pneu označení i pro celoroční pneumatiky, zejména pro offroad

Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS.

- Přepis EHK č. 64 u vozidel, vybavených náhradními koly/pneumatikami pro dočasné užití.

Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

- Zde také není potřeba blíže vysvětlovat. Jen podotýkáme, že častým negativem, je nepravidelná kontrola rezervního kola. I přesto, že není používáno, mělo by se alespoň jednou za půl roku dohustit a překontrolovat.

Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI).

- TWI je zkratka anglických slov Tread Wear Indicator.

Seriál o vyhlášce jsme rozdělili na tři díly. Pokračování si můžete přečíst ve středu tohoto týdne.

Nexen, Barum, Sava, Kormorán a další levné pneumatiky pro váš vůz na vsenaauto.cz

Pneumatiky, Alu Kola, Ocelové disky